Pravidla soutěže

I. Organizátor soutěže

1. Organizátorem soutěže Nakup a vyhraj auto!  (dále jen „Soutěž“) je Beck International s.r.o., Blatecká 3344, 276 01 Mělník zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, sp.zn. C 43943 (dále jen „organizátor“ nebo „organizátor soutěže“).

II. Podmínky účasti v soutěži

2. Do Soutěže budou zařazeni soutěžící, kteří odevzdají kompletně vyplněný soutěžní lístek do 16. 2. 2020. Nakupující v e-shopu jsou do slosování zařazeni automaticky.

3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 18 let. Z účasti soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi nebo spoluorganizátorovi.

4. Účastník soutěže dává svou registrací a účastí v soutěži souhlas organizátorovi k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka a jeho projevů a poskytuje organizátorovi výhradní právo k použití těchto snímků a záznamů k zabezpečení průběhu soutěže a k reklamním účelům organizátora. Účastí v soutěži účastník soutěže dává organizátorovi souhlas ke zpracovávání poskytnutých osobních údajů dle zák. č. 101.

S ohledem na zpracování osobních údajů jsem byl(a) poučen(a) o právech dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, v souladu s čl. 15–20, tohoto nařízení, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli písemně odvolat, a to i bez udání důvodů. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese podpora@campdavidshop.cz.

III. Výhra a její předání

5. Podmínkou k účasti a možné výhry v Soutěži je nákup zboží a odevzdání soutěžního lístku ve dnech od 10. 2. 2020 do 16. 2. 2020.  

6. Výhra bude předána výherci, který prokáže vlastnictví platného řidičského oprávnění. 

7. Účastník soutěže v případě výhry souhlasí s podmínkami zapůjčení automobilu Hyundai i10 new na jeden kalendářní rok.

8. Vylosovaný výherce bude osloven k převzetí do jednoho týdne od vylosování, tj. do 1. 3. 2020. 

IV. Další podmínky soutěže 

9. Účastník soutěže vyplněním a vhozením soutěžního lístku projevuje výslovně souhlas s uvedenými pravidly. Neúplně vyplněné lístky nebudou zařazeny do slosování. Výhra není právně vymahatelná. 

10. Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení či změnu podmínek soutěže nebo její zrušení.

Registrace online nákupu do souteže

Abyste mohli zaregistrovat svůj nákup na e-shopu do valentýnské soutěže je třeba splnit následující kroky:

  1. Stáhnout PDF formulář
  2. Formulář vytisknout a vyplnit
  3. Naskenovaný formulář zaslat na e-mailovou adresu: obchod@campdavidricany.cz

Děkujeme, budeme se těšit na vaši účast v soutěži.